Druidens Väg

Orden av Barder Ovater och Druider arbetar med druidism som en andlig väg och bruk som talar till tre av vår största önskningar: att vara fullt kreativt i livet, att kommunicera intensivt med Naturens Värld och att få tillträde till en källa av djupgående visdom.
Druider tror på att allt liv är heligt och är knutet till varandra . Druider vill uppleva kreativitet, vishet och kärlek i livet. Och dela med sig av detta.

Kreativitet betyder att öppna sig för ens totala potential och att använda detta för att bringa skönhet i världen. Vi söker den visdom som finns djupt inom oss, i andra och bokstavligen i litteratur.
 
Visheten som vi vill sprida hittar vi i gamla sagor och legender, i triader och hundratals år av kunskap och lärdom om druidism.

Kärleken är kärleken för träd, stenar, djur, mänskligheten, kroppen och jorden. Kärleken för betättelser och myter, för skönhet och fred. Samt kärleken för varandra och livet.

Här hittar man mer information på OBODs engelska hemsida om Druidens Väg.


Hjärtat av vår livsstil ligger i firandet av åtta speciella moment under året,  de åtta årsfesterna. Genom dessa moment bekräftar vi den djupa samhörigheten mellan individen och den naturliga och andliga världen.

Här kan du läsa mer om årsfesterna.


Urgamla läran av druiderna är en av inspirationskällorna i västerländska andliga traditionen. Det är även idag en levande och relevant tradition och det märks ett ökat intresse. Varje år finns det nya grupper,  nya webbsidor och många nya böcker om druidism över hela världen.

Rötterna

Druidernas tradition går långt tillbaka i tiden, tills Kelternas tid. Druider (m/k) var magiker och poeter, rådgivare och botare, shamaner och filosofer. Klassiska druiderna levde förmodligen från fvt 400 tills år 600. Kelterna enade den inspirerande esosteriska, matematiska och tekniska kunskapen av stenåldersmänniskorna med deras egna flamboyanta artisteri och traditionella visdom. Därefter uppstod druidism som Grekarna och Romarna beskrev det.
Efter år 600 blev druidism helt skuggad av kristendomen och kom i glömska. Fast idéerna blev levande i bardskolor, folktraditioner, och vanor i Irland, Skottland, Wales, England och Bretagne. Modern druidism som andlig väg går tillbaka ungefär 300 år till år 1717. Denna perioden är känd som The Druid Revival. Historiker, folklorister och tidig litteratur gav minnena nytt liv.

Information om böker som handlar om druidism hittar du här.