OBOD är ingen hierarkisk organisation men är uppbyggd  av medlemmar som arbetar solitärt eller i autonoma grupper (groves eller seedgroups). Dessa grupper är av olika karaktär och i hur de väljer att arbeta.

OBOD office
Internationella kansliet är etablerat i England. Här kan individuella medlemmar eller grupper vara registrerade. Härifrån organiseras också aktiviteter och evenemang. Även administrationen för utbildningen (på engelska) görs här.
website: www.druidry.org
email: office@druidry.org

OBOD i Sverige
OBOD i Sverige är träffpunkten för de svenska OBOD medlemmar som vill träffas och göra aktiviteter tillsammans. Även intresserade icke-medlemmar får gärna ta kontakt vid frågor.
Email: obodisverige@gmail.com

Facebook
Grup: OBOD Scandinavia Druidry

Seedgroups i Sverige:
Red Mountain Seed Group (i Stockholm)
Email: se.raby@hotmail.com
Facebook

Circle of Yggdrasil Seed Group (i södra Sverige)
Email: thecharmedoak@gmail.com
Facebook

Båda seedgrupper välkomnar nya medlemmar.