Orden av Barder Ovater och Druider (OBOD)

Orden av Barder Ovater och Druider är en samling av människor som lever utifrån en spiritualitet och livsfilosofi som är rotad i kärleken för den Naturliga Världen, en kärlek för jorden. Just nu finns det över 8000 medlemmar i mer än 50 länder.
Orden har ett kontor i Storbrittanien och nuvarande Chosen Chief är Philip Carr-Gomm.
Mer information om druidengemenskapen hittar du på den engelska hemsidan.

Orden har två mål:

  •  Att hjälpa människor att utveckla deras andliga, intellektuella, känslomässiga, fysiska och konstnärliga potential.
  • Att arbeta med Naturliga Världen: att värna om och att skydda henne och att samarbeta med den på både mystiskt och exoteriskt sätt. 

Början

Orden startades över 50 år sedan (1964) i Storbritannien av Ross Nichols och några medlemmar av The Ancient Druid Order. En av de var författaren Vera Chapman. Historien av The Ancient Druid Order går tillbaka till 1717 och har anknytningar till the Druid Revival .

Termen "Orden" härstammar från traditionen av mystisk lärdom och  dessa typ av ordnar och inte från religiösa ordnar.
Varken druidism eller OBOD går ut på att följa en personlig, karismatiskt ledare eller en specifikt gud eller helgon.
OBOD är alltså ingen kult men en grupp av själsfränder.
 

Möten och aktiviteter

Många medlemmar upplever deras druidiska väg ensam. Men ändå finns det över nittio grupper (groves och seedgoups) över hela världen vars medlemmar och intresserade kan mötas och göra aktiviteter såsom fira årsfester.
Ytterligare finns det medlemmar som organiserar olika aktiviteter som har direkt eller indirekt med druidism att göra.

Aktiviteter i Sverige

Ordens medlemskap är öppet för alla oavsett tro, kön, sexuell läggning eller etniskt bakgrund.
Orden är inte patriarkal och har ingen preferens för män i ledande positioner. Många kvinnor finns i ledande roller  och över hälften av medlemmarna är kvinnor.
 

Skriftligt utbildning

OBOD erbjuder redan sen tjugo år tillbaka möjligheten att följa en skriftligt utbildning (det finns också en audio training).
Det finns lektioner (gwersu) till de tre graderna: Barder Ovater och Druider.
Utbildningen stöds av en stor online gemenskap och många lokala aktiviteter över hela jorden.

Utbildning